ขอแสดงความยินดี
คณวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

Image
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วม...
05 Apr 2021 07:27 - scit-managerขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ Online

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563  เข้าร่วมปัจฉิ [ ... ]

SCIT Series ตอนที่ 1 Smart Farmer
30 Mar 2021 09:43 - scit-manager

SCIT Series ตอนที่ 1 Smart Farmer เมื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน และงานวิจัย ถูกหลอมรวม และถ่ายทอดสู่ชุมชน นวัตกรรมวัสดุ [ ... ]

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการ...
23 Mar 2021 10:49 - scit-managerขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการพัฒนาทักษะภาษ [ ... ]

สรุปผลการดำเนินการคณะกรรมการขับเคลื่อนภาษาอังกฤษ 2...
23 Mar 2021 10:43 - scit-managerสรุปผลการดำเนินการคณะกรรมการขับเคลื่อนภาษาอังกฤษ 2564

ตามที่ คณะกรรมการขับเคลื่อนภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการวางแผนการจัดก [ ... ]

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ...
22 Mar 2021 06:58 - scit-managerรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ( TCAS รอบที่ 2 )

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราาฎร์ธานี รับสมัครนักเรียนเข้ [ ... ]

รับสมัครค่าย "ม.อ.สุราษฎร์ธานี สานฝัน สู่เมล็ดพันธ...
13 Dec 2020 09:09 - scit-managerรับสมัครค่าย

รับสมัครค่าย "ม.อ.สุราษฎร์ธานี สานฝัน สู่เมล็ดพันธุ์ใหม่ 2" เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ม.6 และน้องๆปวช.ปีที่ 3 สนใจเ [ ... ]

Other Articles
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหก...
18 Feb 2020 08:40 - scit-managerขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้สอบผ่านในวิชาเคมีวิเคราะห์ ในการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 14

ขอแสดงความยินดี กับ Mr.Ratana Kleang นักศึกษาหลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ซึ่ง [ ... ]

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับ...
12 Nov 2019 07:08 - scit-managerนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับรางวัล “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” ประจำปี 2562

สำนักงานยุวกาชาด ประกาศผลผู้ได้รับตำแหน่งกุลบุตรและกุลธิดากาชาด ปี 2562
นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำน [ ... ]

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คว้า...
09 Apr 2019 09:08 - scit-managerมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ เวทีสหกิจภาคใต้ตอนล่าง

นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ เวทีสหกิจภาคใต้ตอนล่าง พร้อมค [ ... ]

Other Articles

สรุปกิจกรรม ม.อ.วิชาการ 63

คลังสื่อ รวบรวมวีดีโอที่ทางคณะฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป

การแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ม.ต้น ม.อ. วิชาการ 63 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.อ. วิชาการ 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การแข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.อ. วิชาการ 63 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ม.ต้น ม.อ. วิชาการ 63 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การแข่งขันตอบคำถามคอมพิวเตอร์ ม. ปลาย ม.อ. วิชาการ 63 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ม.ต้น ม.อ. วิชาการ 63 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ม.ต้น ม.อ. วิชาการ 63 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การแข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ม.อ. วิชาการ 63 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การแข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ม.อ. วิชาการ 63 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

6 สาขาวิชา ตอบโจทย์ Thailand 4.0

scit-curriculum2020.jpg

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาที่เปิดสอน

คลังสื่อ

คลังสื่อ รวบรวมวีดีโอที่ทางคณะฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป

Software Tester อาชีพเทรนด์อนาคต

โครงงาน IT 2563 นศ ปี4:AR จำแนกลูกน้ำยุง

ร้านกาแฟน่านั่ง ใกล้ ม.อ. สุราษฎร์ธานี

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search