โครงงาน IT 2563 นศ ปี4:AR จำแนกลูกน้ำยุง
รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
ขอแสดงความยินดี
คณวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

scit-head-tab.png
การขยายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาอุตสาหกรรมไม...
17 Nov 2020 04:04 - scit-managerการขยายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหาร บริษัท พาเนล พลัส จำกัด เข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสา [ ... ]

ปฏิทินแผนการดำเนินการ PSU-TPSF ภาคการศึกษาที่ 2 ปี...
17 Nov 2020 03:36 - scit-managerปฏิทินแผนการดำเนินการ PSU-TPSF ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินแผนการดำเนินการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [ ... ]

ประกาศฯ เรื่อง ขอแจ้งรายวิชาที่บูรณาการกับโปรแกรม ...
02 Nov 2020 02:45 - scit-managerประกาศฯ เรื่อง ขอแจ้งรายวิชาที่บูรณาการกับโปรแกรม Tell Me More สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คณะฯ ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกชั้นปี และคณาจารย์ทุกท่าน รับทราบ ประกาศฯ เรื่อง ขอแจ้งรายวิชาที่บูรณากา [ ... ]

ผู้นำด้านเทคโนโลยียางเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้...
22 Oct 2020 03:41 - scit-managerผู้นำด้านเทคโนโลยียางเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ดร.จุฑารัตน์  อินทปัน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิช [ ... ]

โครงการฝึกอบรมเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์...
22 Oct 2020 03:38 - scit-managerโครงการฝึกอบรมเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้ความสำคัญในการพั [ ... ]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความเสี...
01 Oct 2020 09:20 - scit-managerคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความเสียใจกับ ดร.ภัทราพร  วรินทรเวช

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ผศ.ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์) เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์& [ ... ]

Other Articles
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหก...
18 Feb 2020 08:40 - scit-managerขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้สอบผ่านในวิชาเคมีวิเคราะห์ ในการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 14

ขอแสดงความยินดี กับ Mr.Ratana Kleang นักศึกษาหลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ซึ่ง [ ... ]

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับ...
12 Nov 2019 07:08 - scit-managerนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับรางวัล “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” ประจำปี 2562

สำนักงานยุวกาชาด ประกาศผลผู้ได้รับตำแหน่งกุลบุตรและกุลธิดากาชาด ปี 2562
นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำน [ ... ]

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คว้า...
09 Apr 2019 09:08 - scit-managerมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ เวทีสหกิจภาคใต้ตอนล่าง

นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ เวทีสหกิจภาคใต้ตอนล่าง พร้อมค [ ... ]

Other Articles

คลังสื่อ

คลังสื่อ รวบรวมวีดีโอที่ทางคณะฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป

โครงงาน IT 2563 นศ ปี4:AR จำแนกลูกน้ำยุง

ร้านกาแฟน่านั่ง ใกล้ ม.อ. สุราษฎร์ธานี

6 สาขาวิชา ตอบโจทย์ Thailand 4.0

6 สาขาวิชา ตอบโจทย์ Thailand 4.0

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาที่เปิดสอน

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

Search