ม.อ. ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวเป็นโปรตีนผงเสริมสุขภาพ
ขอแสดงความยินดี
คณวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

scit-head-tab.png
แสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบั...
31 Aug 2020 03:47 - scit-managerแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำปีก [ ... ]

18 สิงหาคม 2563 พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระป...
18 Aug 2020 07:48 - scit-manager18 สิงหาคม 2563 พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

18 สิงหาคม 2563 พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร [ ... ]

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี...
24 Jul 2020 07:31 - scit-managerคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี

นักศึกษาสามารถเข้าไปดูโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ตามลิงค [ ... ]

กิจกรรม Help Desk online classroom
16 Jul 2020 08:34 - scit-managerกิจกรรม Help Desk online classroom

เรียนคณาจารย์ทุกท่าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นเกี่ยวกับการ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร [ ... ]

ตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค 1 ปีการศึกษา 256...
02 Jul 2020 10:22 - scit-managerตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค 1 ปีการศึกษา2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Other Articles
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหก...
18 Feb 2020 08:40 - scit-managerขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้สอบผ่านในวิชาเคมีวิเคราะห์ ในการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 14

ขอแสดงความยินดี กับ Mr.Ratana Kleang นักศึกษาหลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ซึ่ง [ ... ]

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับ...
12 Nov 2019 07:08 - scit-managerนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับรางวัล “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” ประจำปี 2562

สำนักงานยุวกาชาด ประกาศผลผู้ได้รับตำแหน่งกุลบุตรและกุลธิดากาชาด ปี 2562
นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำน [ ... ]

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คว้า...
09 Apr 2019 09:08 - scit-managerมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ เวทีสหกิจภาคใต้ตอนล่าง

นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ เวทีสหกิจภาคใต้ตอนล่าง พร้อมค [ ... ]

Other Articles

แนะนำหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

คู่มือการศึกษา

6 สาขาวิชา ตอบโจทย์ Thailand 4.0

6 สาขาวิชา ตอบโจทย์ Thailand 4.0

สาขาวิชาที่เปิดสอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science Program)

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

Search