สาขาทรัพยากรประมงและชายฝั่ง ได้เชิญ คุณสมชาย ฤกษ์โภคี ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
บรรยายเรื่องทางรอดการเลี้ยงกุ้ง แก่คณาจารย์ และ นศ.
ขอความอนุเคราะห์ท่านคณาจารย์ที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรอกข้อมูลความเชี่ยวชาญของท่าน ตามลิงค์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH3Ki0_uZuIekMnFfuKraaDdFWZH7StZdDFPaLbjnfD-q5-w/viewform?c=0&w=1
ขอเชิญน้อง ๆ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมงาน สัปดาห์อาเซี่ยน ประจำปี 2559
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดระหว่างวันที่ 7-30 กันยายน 2559
ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานสาขาวิชา เทคโนโลยียางและสาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับทุนการศึกษาต่อระดับ ปริญญโท หรือ ปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ
นักศึกษา นางสาวธัญมาส พิณราช สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีจุลินทรีย์) ที่ได้รับทุนการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปี 2559
โครงการสร้างความสามารถในการสื่อสารทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา คณะวิทย์ฯ
โครงการสร้างความสามารถในการสื่อสารทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องนวัตกรรม
มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558
มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้ที่สอบได้ในระดับ Intermediate Level ประจำปีการศึกษา 2558
ท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี (รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์) มาเยี่ยมชมการแข่งขัน จรวดขวดน้ำ ครั้งที่ 15
ท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี (รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์) เด่นเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน
กิจกรรมการแข่งขัน จรวดน้ำและการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ภาคใต้ตอนบน
ภาพกิจกรรม วันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานีได้ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
Professer มาเยิ่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ นำโดย ดร. บัญญัติ เฉิดฉิ้ม ได้นำ Prof. Dr. Wu จาก Jiangxi University อาจารย์ทาวด้าน Material Science เยี่ยมชมห้องแลปและเครื่องมือทางด้านวัสดุศาสตร์
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินพับกระดาษ
ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
โครงการบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างปลอดภัยบนท้องถนน
มีวัตถุประสงค์ประเมินความเสี่ยง และอันตรายที่เกิดจากการใช้รถและถนน
งานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี 2559
ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดิ์เกษม ชัยทอง และ นายณภัสวัฒน์ ราชพิบูลย์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

สามารถเข้าดูระเบียบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ผลงานในคณะฯ

เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบและสามารถเข้าถึงได้
คณะฯจึงได้จัดทำข้อมูลดังต่อไปนี้

ศิษย์เก่า

รวบรวมข่าวสารของศิษฐ์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สายตรงคณบดี

ส่งเรื่องราวของคุณถึงคณบดีได้ที่นี่
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์
  2. อาจารย์
  3. นักศึกษา
สาขาทรัพยากรประมงและชายฝั่ง ได้เชิญ คุณสมชาย ฤกษ์โ...
28 Sep 2016 07:43 - co-studentสาขาทรัพยากรประมงและชายฝั่ง ได้เชิญ คุณสมชาย ฤกษ์โภคี ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี บรรยายเรื่องทางรอดการเลี้ยงกุ้ง แก่คณาจารย์ และ นศ.

          ทางสาขาทรัพยากรประมงและชายฝั่ง ได้เชิญ คุณสมชาย ฤกษ์โภคี ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธาน [ ... ]

ขอเชิญน้อง ๆ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร...
08 Sep 2016 03:50 - co-studentขอเชิญน้อง ๆ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมงาน สัปดาห์อาเซี่ยน

      ขอเชิญน้อง ๆ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมงาน สัปดาห์อาเซี่ยน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 7-30  [ ... ]

ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์มห...
02 Sep 2016 07:07 - co-studentภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงาน

           ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงานสาขาวิชา  [ ... ]

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโ...
02 Sep 2016 03:43 - co-studentขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับทุนการศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ

          ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นางสาวธัญมาส พิณราช สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (เทค [ ... ]

โครงการสร้างความสามารถในการสื่อสารทักษะภาษาอังกฤษส...
31 Aug 2016 04:19 - co-studentโครงการสร้างความสามารถในการสื่อสารทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการสร้างความสามารถในการสื่อสารทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  [ ... ]

มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการสอบความรู้...
30 Aug 2016 03:06 - co-studentมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558

ทางมหาวิทยาลัยได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาาอังกฤษ ผู้ที่สอบได [ ... ]

Other Articles
กรอกข้อมูลความเชี่ยวชาญของอาจารย์...
08 Sep 2016 04:17กรอกข้อมูลความเชี่ยวชาญของอาจารย์

        ตามที่สภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยมีความประสงค์ให้เกิดความเชื่อมโยงของการทำงานระหว่ [ ... ]

โครงการฝึกอบรมการเขียน Teaching Portfolio สำหรับ P...
03 May 2016 07:10โครงการฝึกอบรมการเขียน Teaching Portfolio สำหรับ PSU Teaching Professional Standards Framework : PSU-TPSF

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเขียน Teaching Portfolio สำหรับ PSU Teaching Professional Standards Framework : PSU-TPSF
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม [ ... ]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สร้าง...
11 Mar 2016 03:05ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

  Dสำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” [ ... ]

The 40th National Graduate Research Conference
10 Mar 2016 06:39The 40th National Graduate Research Conference

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (The 40th National Graduate Research Conference) วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2559 ณ ศ [ ... ]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LMS2@PSU on Mobil...
08 Mar 2016 08:23โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LMS2@PSU on Mobile

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบร [ ... ]

ประกาศชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อม...
26 Apr 2016 07:14 - Super Userประกาศชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อม

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 และนักศึกษษฝึ [ ... ]

เชิญนักศึกษาหรือศิษย์เก่าอายุระหว่าง 18-30 ปี สมัค...
28 Mar 2016 04:03 - Super Userเชิญนักศึกษาหรือศิษย์เก่าอายุระหว่าง 18-30 ปี สมัครโครงการ the 20th ASEF Summer University (#ASEFSU20)

Asia-Europe Foundation (ASEF) ขอเชิญชวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่า ผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ the 20th ASEF Summer University (#ASEFSU20) ภ [ ... ]

กำหนดการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ครั้งที่ 2...
10 Mar 2016 07:12 - Super Userกำหนดการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ครั้งที่ 2

ด้วยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กำหนดการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ครั้งที่ 2 (Achievement Test II) ในระหว่างวันที่ 1 - 24 เม.ย. 59 นั้น
โดยขอ [ ... ]

Other Articles
next
prev

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักในด้านการบริหารวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในเชิงบูรณาการของทรัพยากรชีวภาพ การเกษตรโดยเฉพาะยางพารา และปาล์มน้ำมัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางอุตสาหกรรมและสังคม โดยบริหารภายใต้แนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนครบวงจร ทั้งนี้ครอบคลุมองค์ความรู้หลากหลายศาสตร์ที่เน้นการบูรณาการที่ใช้ในกระบวน การต่างๆ ในวงจรของผลิตภัณฑ์
Documentation

รอบรั้วคณะวิทย์ฯ

ข่าวสารความเคลื่อนไหวในคณะฯ ของเรา

map

Search