ท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี (รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์) มาเยี่ยมชมการแข่งขัน จรวดขวดน้ำ ครั้งที่ 15
ท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี (รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์) เด่นเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน
กิจกรรมการแข่งขัน จรวดน้ำและการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ภาคใต้ตอนบน
ภาพกิจกรรม วันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานีได้ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
Professer มาเยิ่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ นำโดย ดร. บัญญัติ เฉิดฉิ้ม ได้นำ Prof. Dr. Wu จาก Jiangxi University อาจารย์ทาวด้าน Material Science เยี่ยมชมห้องแลปและเครื่องมือทางด้านวัสดุศาสตร์
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินพับกระดาษ
ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา 2558 และพระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ผู้ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างปลอดภัยบนท้องถนน
มีวัตถุประสงค์ประเมินความเสี่ยง และอันตรายที่เกิดจากการใช้รถและถนน
งานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี 2559
ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดิ์เกษม ชัยทอง และ นายณภัสวัฒน์ ราชพิบูลย์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เชิญชวนชาว ม.อ.ทุกท่าน ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference “Instructional Design for Autonomous Learners” ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 นั้น งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนชาว ม.อ. ทุกท่านร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ชิงรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

สามารถเข้าดูระเบียบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ผลงานในคณะฯ

เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบและสามารถเข้าถึงได้
คณะฯจึงได้จัดทำข้อมูลดังต่อไปนี้

ศิษย์เก่า

รวบรวมข่าวสารของศิษฐ์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สายตรงคณบดี

ส่งเรื่องราวของคุณถึงคณบดีได้ที่นี่
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์
  2. อาจารย์
  3. นักศึกษา
ท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี (รองศาสตราจาร...
23 Aug 2016 08:20 - co-studentท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี (รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์) มาเยี่ยมชมการแข่งขัน จรวดขวดน้ำ ครั้งที่ 15 รอบคัดเลือกภาคใต้ตอนบน

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 โครงการแข่งขันจรวดขวดน้ำครั้งที่ 15 (รอบคัดเลือกภาคใต้ตอนบน)
ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิก [ ... ]

กิจกรรมการแข่งขัน จรวดน้ำและการแข่งขันเครื่องบินกร...
23 Aug 2016 08:03 - co-studentกิจกรรมการแข่งขัน จรวดน้ำและการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ภาคใต้ตอนบน

  ภาพกิจกรรม วันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตส [ ... ]

Professor ทางด้าน Material Sciences มาเยี่ยมชมห้อ...
22 Aug 2016 06:48 - co-studentProfessor ทางด้าน Material Sciences  มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านวัสดุศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ นำโดย ดร. บัญญัติ เฉิดฉิ้ม ได้นำ Prof. Dr. Wu จาก Jiangxi University อาจารย์ทางด้าน Material Science เยี่ยมชม [ ... ]

กิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินพับกระดาษ...
27 Jul 2016 07:45 - Super Userกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินพับกระดาษ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษ [ ... ]

การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้ง...
21 Jun 2016 02:04 - Super Userการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3

   โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย หรือ โครงการ BRT ได้มีการประ [ ... ]

ขอเชิญร่วมกิจกรรม การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ...
07 Jun 2016 07:18 - Super Userขอเชิญร่วมกิจกรรม การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ และการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย

  ด้วยอพวช ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร [ ... ]

Other Articles
โครงการฝึกอบรมการเขียน Teaching Portfolio สำหรับ P...
03 May 2016 07:10โครงการฝึกอบรมการเขียน Teaching Portfolio สำหรับ PSU Teaching Professional Standards Framework : PSU-TPSF

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเขียน Teaching Portfolio สำหรับ PSU Teaching Professional Standards Framework : PSU-TPSF
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม [ ... ]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สร้าง...
11 Mar 2016 03:05ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

  Dสำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” [ ... ]

Other Articles
ประกาศชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อม...
26 Apr 2016 07:14 - Super Userประกาศชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อม

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 และนักศึกษษฝึ [ ... ]

เชิญนักศึกษาหรือศิษย์เก่าอายุระหว่าง 18-30 ปี สมัค...
28 Mar 2016 04:03 - Super Userเชิญนักศึกษาหรือศิษย์เก่าอายุระหว่าง 18-30 ปี สมัครโครงการ the 20th ASEF Summer University (#ASEFSU20)

Asia-Europe Foundation (ASEF) ขอเชิญชวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่า ผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ the 20th ASEF Summer University (#ASEFSU20) ภ [ ... ]

กำหนดการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ครั้งที่ 2...
10 Mar 2016 07:12 - Super Userกำหนดการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ครั้งที่ 2

ด้วยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กำหนดการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ครั้งที่ 2 (Achievement Test II) ในระหว่างวันที่ 1 - 24 เม.ย. 59 นั้น
โดยขอ [ ... ]

Other Articles
next
prev

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักในด้านการบริหารวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในเชิงบูรณาการของทรัพยากรชีวภาพ การเกษตรโดยเฉพาะยางพารา และปาล์มน้ำมัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางอุตสาหกรรมและสังคม โดยบริหารภายใต้แนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนครบวงจร ทั้งนี้ครอบคลุมองค์ความรู้หลากหลายศาสตร์ที่เน้นการบูรณาการที่ใช้ในกระบวน การต่างๆ ในวงจรของผลิตภัณฑ์
Documentation

รอบรั้วคณะวิทย์ฯ

ข่าวสารความเคลื่อนไหวในคณะฯ ของเรา

map

Search