รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

นักวิจัยด้านโลมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมการถ่ายทำสารคดี คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการ Acoolade Global Film Competition Award of Excellennce จากประเทศจีน

นักวิจัยด้านโลมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมการถ่ายทำสารคดี คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการ Acoolade Global Film Competition Award of Excellennce จากประเทศจีน

ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝั่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการถ่ายทำสารคดี

การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โลมาสีชมพูแห่งทะเลดอนสักและทะเลขนอม จากคำเชิญของ Assoc.Prof. Shiang-Lin Huang จาก Marine Biology Institute, College of Science, Shantou University, Shantou, Guangdong Province ประเทศจีน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ Acoolade Global Film Competition Award of Excellennce ด้านสารคดีสั้น

 suwat1 suwat2  suwat3  suwat4  suwat5 

 

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search