รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารฯ ประจำปี 2565

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารฯ ประจำปี 2565

ขอให้นักศึกษาชาย ดังรายชื่อต่อไปนี้ หากไม่ได้เรียนจบ นศท.ชั้นปีที่ 3 ให้ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารฯ ประจำปี 2565

ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564

โดยลงทะเบียนและเข้าไลน์กลุ่มผ่าน QR Code นี้ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว...ไม่ต้องลงซ้ำอีก

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search