รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ปรับตัวอย่างไรในยุคโควิด"

อเชิญน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ปรับตัวอย่างไรในยุคโควิท" ในวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 19.00-20.00 น. ผ่าน LIVE

เพจ facebook ค่ายเตรียมความพร้อม ม.ปลาย กดที่นี้

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search