รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการ "ค่าย PSU Surat Seeded Camp 3"

น้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ขอเชิญสมัครเข้าค่าย ได้ที่เรียนในโครงการ ค่าย PSU Surat Seeded Camp 3 พร้อมต้อนรับน้องๆแล้ว
สามารถอ่านรายละเอียดได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ที่ http://entrance.surat.psu.ac.th
#ระบบเปิดรับสมัคร วันที่ 7 กันยายน - 7 พฤศจิกายน 2564
“มาร่วมเป็นชาวค่ายไปด้วยกัน”
#DEK65
#psu_surat

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search