รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการ ประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ “ภาษาไทยถิ่นใต้ : อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ครั้งที่ 4

📣 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม
📣 จัดโครงการ ประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ “ภาษาไทยถิ่นใต้ : อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ครั้งที่ 4
📣 ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอการพูดเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “หนุก” กับภาษาถิ่นใต้สไตล์วัยรุ่น
⭕️ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2564
⭕️ ส่งคลิปวิดีโอความยาว 3 นาที อัพโหลดคลิปวิดีโอผลงานทาง Google Drive ตั้งค่าสิทธิ์การแชร์เป็นสาธารณะ และส่งข้อมูลผู้เข้าประกวดพร้อมลิงค์ผลงานผ่านทาง Google Form
⭕️ สแกน QR Code เพื่ออ่านรายละเอียด หรือ https://bit.ly/3xO40HN
⭕ คำแนะนำ | https://www.libarts.psu.ac.th/index.php/thai64
☎️ ติดต่อสอบถาม | 074-289538, 074-286657

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search