รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ขยายเวลารับสมัคร การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ

???ประชาสมพันธ์??? อพวช. ได้ ขยายเวลารับสมัคร
?การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ?ตามเอกสารแนบค่ะ
*************************
???สมัครกันมาเยอะๆ นะคะ???
 
 

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search