รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ตารางการแข่งขัน E-Sport ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งจะจัดแข่งวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 8.20 น. เป็นต้นไป

ตารางการแข่งขัน E-Sport ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งจะจัดแข่งวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 8.20 น. เป็นต้นไป
มีการแข่งขัน E-Sport จำนวน 2 การแข่งขัน ได้แก่
1. E-Sport ROV
2. E-Sport PUBG
***** ****** ***** ***** ***** *****
การแข่ง E-Sport ROV และ PUBG ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มีรายละเอียดการแข่งขันดังนี้
1 หมายเลขทีมที่ให้ไว้ จะเป็นหมายเลขทีมที่ใช้อยางเป็นทางการในการแข่งขัน
2. การแข่งขันจะจัดขึ้นผ่าน Zoom ID 919 1820 6458 Password 8597 ถ้าทุกท่านสนใจสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้
3. การลงทะเบียนจะเริ่มตั้งแต่ 8.20 น. สำหรับการแข่งขัน ROV และ การแข่งขัน PUBG จะเริ่มลงทะเบียน 13.00 น.
4. การแข่งขัน ROV จะเริ่มตอน 8.45 และ การแข่งขัน PUBG จะเริ่ม 13.30 น.
หมายเหตุ ทางคณะกรรมการการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขันในวันงาน
และถ้าไม่มาลงทะเบียนในวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search