รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคำนวณ ตามหลักการของ STEM Education ด้วย Microbit”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคำนวณ ตามหลักการของ STEM Education ด้วย Microbit” ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM 

? สมัครได้ทั้งเด็กๆ และคุณครู หรือผู้สนใจทั่วไปนะคะ ?
? สมัครที่ลิงค์นี้ค่ะ http://www.surat.psu.ac.th/stud-academic/register.php

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search