รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

สรุปผลการจัดอบรมหัวข้อ "การจัดทำ CLOs ให้สอดคล้องกับ PLOs"

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-15.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เชิญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลักสูตร(ดร. กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ) เป็นวิทยากร ในหัวข้อ "การจัดทำ CLOs
ให้สอดคล้องกับ PLOs"  โดยมีผู้เข้าอบรมในระบบ Zoom Meeting จำนวน ประมาณ 160 คน จากคณาจารย์และ บุคลากรของทั้ง 4 คณะ

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search