รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

โค้งสุดท้าย TCAS 2-64 โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้

โค้งสุดท้าย TCAS 2-64 โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา 2564
ขอให้ผู้ที่สมัครและชำระเงินแล้ว ดำเนินการเลือกคณะ/สาขา ภายในวันที่ 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 64 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การสมัคร โดยผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://entrance.psu.ac.th

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search