รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ( TCAS รอบที่ 2 )

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราาฎร์ธานี รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ( TCAS รอบที่ 2 )
โครงการรับนักเรียนพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต
(มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรังไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ ศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง)
เปิดรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม - 9 เมษายน 2564
#ใช้คะแนนโอเน็ตในการสมัครเข้าเท่านั้น
รายละเอียด >>https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/103_5CAMPUS_R2.pdf
สมัครได้ที่ >> https://e-admission.psu.ac.th/
#PSU_Surat
#TCAS64

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search