การขยายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหาร บริษัท พาเนล พลัส จำกัด เข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ และพัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนการสอน

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search