ปฏิทินแผนการดำเนินการ PSU-TPSF ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินแผนการดำเนินการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
สำหรับผู้ขอรับการประเมินรายใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตามไฟล์ด้านบนนะคะ

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search