โครงการฝึกอบรมเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้ความสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ จึงจัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยมีคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 70 คน เข้าร่วมโครงการ

scit01

scit02

scit03

scit04

scit05

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search