ขอแสดงความยินดี
คณวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี

นักศึกษาสามารถเข้าไปดูโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ตามลิงค์ https://edumanual.psu.ac.th/sni/sni_scit/

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search