ขอแสดงความยินดี
คณวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ม.อ. ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวเป็นโปรตีนผงเสริมสุขภาพ
รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรม Help Desk online classroom

เรียนคณาจารย์ทุกท่าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นเกี่ยวกับการ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงจัดกิจกรรม Help Desk online classroom นำโดย ผศ.ดร.ศรัณยู ใคลคลายและจนท.จากศูนย์สนเทศฯ ทุกๆวันศุกร์ เวลา 12.30-15.30 น. Zoom Meeting ID : 7071650984

 

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

Search