รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
ม.อ. ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวเป็นโปรตีนผงเสริมสุขภาพ
ขอแสดงความยินดี
คณวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค 1 ปีการศึกษา2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

Search