ขอแสดงความยินดี
คณวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
ม.อ. ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวเป็นโปรตีนผงเสริมสุขภาพ

TCAS รอบที่ 5 - รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

TCAS รอบที่ 5 - รับตรงอิสระ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
--------------------------------------------
➡ วันเปิดสมัคร : 9 - 15 มิถุนายน 2563
➡ สมัครผ่านเว็บไซต์ : https://e-admission.psu.ac.th/
--------------------------------------------
➡ สำหรับน้อง ๆ ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และน้อง ๆ ที่สำเร็จสายอาชีพ ปวช.3
➡ ใช้คะแนนผลการเรียน 6 ภาคการศึกษาเท่านั้น
➡ GPAX6 ขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 2.25
➡ ไม่มีค่าสมัคร
--------------------------------------------
ประกาศโครงการ
โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ : http://entrance.surat.psu.ac.th/UserFiles/file/เส้นทางอาชีวศึกษา%20รอบ%205%2063(1).pdf
--------------------------------------------

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

Search