เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำคณะ

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำคณะ

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำคณะฯ
 
พันธ์ทิพย์

นางสาวพันธ์ทิพย์ เจริญศักดิ์

นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone:0-77278880             ext: 8889
Description: เลขานุการผู้บริหาร งานประกันคุณภาพ 
 
 
สุภาภัทร์

นางสาวสุภาภัทร์ วัชระสวัสดิ์

นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone:0-77278888             ext: 8888
Description: งานหลักสูตร งานประชาสัมพันธ์ 
 
 
กังสดาล

นางสาวกังสดาล ไชยสุภา

นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone:0-77278888             ext: 8619
Description: การเงินและบัญชี 
 
 
ประกายแก้ว

นางสาวประกายแก้ว โกวิทกิตติกุล

นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone:0-77278886             ext: 8886
Description: การเรียนการสอน ป.ตรี ป.โท 
 
 
สนธยา

นางสนธยา สนธิสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone:0-77278887             ext: 8887
Description: งานนโยบายและแผน บริหารงานบุคคล 
 
 
มารีนี

นางสาวมารีนี บ้านนา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone:0-77278887             ext: 8609
Description: งานสารบรรณ ประสานงาน 
 

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search