เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำคณะ

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำคณะ

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำคณะฯ
 
alt

นางสาวพันธ์ทิพย์ เจริญศักดิ์

นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone:0-77278880             ext: 8889
Description: เลขานุการผู้บริหาร งานประกันคุณภาพ 
 
 
alt

นางสนธยา สนธิสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone:0-77278880            ext: 8887
Description : งานการประชุม งานแผน
 
 
alt

นางสาวประกายแก้ว โกวิทกิตติกุล

นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-77278880    ext: 8886
Description : การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
 
 
alt

นางสาวอมรทิพย์ นิลสม

นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone:0-77278880        ext: 8885
Description : สหกิจศึกษา ฝึกงาน พัฒนานักศึกษา
 
 
 
20171108145025.jpg

นางสาวธิดารัตน์ คงสังข์

นักวิชาการศึกษา
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| Phone: 0-77278888
Description : พัฒนาหลักสูตร  วิจัย บัณฑิตศึกษา พัฒนาอาจารย์ พัฒนานักศึกษาทางวิชาการ
 
 

นางสาวอมรทิพย์ นิลสม

นางสาวมารีนี บ้านนา

เจ้าหน้าที่ประสานงานบริหาร
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| Phone:0-77278880 ext: 8880
Description : งานสารบรรณ พัสดุ
 

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

Search