หลักสูตรระบบสารสนเทศ

เครื่องมือสนับสนุนการเรียน

เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีให้บริการนักศึกษาในหลักสูตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้

 • เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดความร้อน
 • เครื่องวัดรังสี
  เครื่องวัดรังสี
 • กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด (SEM)
  กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด (SEM)
 • Freeze dryer
  Freeze dryer