ศูนย์อาเซียนพลัสจัดโครงการ Asean Learning Tool : มิติใหม่นวัตกรรมการศึกษาไทยสู่อาเซียน PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2013 เวลา 11:05 น.

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ศูนย์อาเซียนพลัส จัดโครงการ Asean Learning Tool : มิติใหม่นวัตกรรมการศึกษาไทยสู่อาเซียน ณ ห้อง ออร์คิด โรงแรมนิภาการ์เด้น ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดการประชุม กล่าวรายงานโดย ดร.สุทธิจิตต์ เชิงทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

โครงการนี้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอาเซียนและการระดมสมองแนวทางการจัดการเรียนการสอนอาเซียนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีการระดมสมองในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน โครงการนี้มีอาจารย์ศักดา ขจรบุญ เป็นหัวหน้าโครงการ

 

alt

 

alt

 

 

 

alt

 

alt

 

alt