การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

   โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย หรือ โครงการ BRT ได้มีการประกวดผลงาน “วิชาการสร้างสรรค์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ” สำหรับผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Biological and Cultural Diversity: Living in Harmony” ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม ดิ อิม เพรส น่าน จ. น่าน ในการนี้ ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาทรัพยากรประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลผลงานวิชาการสร้างสรรค์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในหัวข้อ การปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวชมวาฬและโลมาในทะเลอ่าวไทย

brt 01

brt page

ที่อยู่

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

© 2015 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search