รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ม.สงขลานครินทร์ อันดับ 4 ของประเทศ จัดอันดับโดย The CWTS Leiden Ranking 2021

  สถาบันจัดอันดับโลก The CWTS Leiden Ranking 2021 จัดให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นอันดับ 4 ของประเทศจากสัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงมากในระดับ top 1% ของโลก

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search