ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 !!!
โดยการจัดสรรทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ให้นักศึกษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
 
คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
 
1. นักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 – 4 ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามระบบ (TCAS 1-2) หรือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ (TACS 3) และผู้สมัครเข้าศึกษาต่อฯ (TCAS 4) ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2564
 
--------------------------------------------------------------------
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 9 มิถุนายน 2564
(แต่ละชั้นปีปิดรับสมัครไม่ตรงกันนะครับ อ่านประกาศดีๆ เดี่ยวจะพลาดโอกาสนะครับ)
ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา วันที่ 21 มิถุนายน 2564

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search