รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ครั้งแรกกับรายวิชาเลือกเสรี ร่วมกับ บ. CPF

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) "รู้จริง เห็นจริง ทำจริง" ครั้งแรกของรายวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ร่วมผลิตระหว่าง CPF กับ 4 คณะ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและอาหาารร่วมกันบุรณาการข้ามศาสตร์ รายวิชา 001-104 ปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร (Young Agribusiness Entrepreneur Practice)

  • วิธีการทำงานและการเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
  • เติมเต็มความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
  • การออกแบบนวัตกรรมด้านอาหาร

อาจารย์ ม.อ. ร่วมเป็น COACH เติมเต็มความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจ

เรียนทุกวันเสาร์ เริ่ม 26 มิถุนายน เวลา 09.00-16.00 น.
เรียนจบรับใบประกาศนียบัตรจาก ม.อ. และ CPF

ฟรี ศึกษาดูงาน 4 ธุรกิจ ได้แก่ Smart Farm / Smart Factory / RD Center / Leadership Institude
(ยกเว้นค่าอาหารที่ต้องจ่ายเอง)

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักศึกษา ม.อ.ทุกคนที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ / สนใจอุตสาหกรรมอาหาร

สามารถสมัครออนไลน์ คลิกเลย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณกาญจนา กองสวัสดิ์
โทรศัพท์ 0 7428 9225  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search