รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ Online

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563  เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ  Online ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 19.00-21.00 น. ด้วยระบบ Zoom meeting ID : 639 1589 1001 Passcode 9622  พบกับวิทยากร  และศิษย์เก่าที่เป็นความภาคภูมิใจของคณะ ในสายอาชีพต่าง ๆ 

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search