รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

SCIT Series ตอนที่ 1 Smart Farmer

SCIT Series ตอนที่ 1 Smart Farmer
เมื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน และงานวิจัย ถูกหลอมรวม และถ่ายทอดสู่ชุมชน
นวัตกรรมวัสดุจากยางพารา สู่การเกษตรและเพิ่มพลังความสามารถด้วยเทคโนโลยี IoT ไปดูกันว่า การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การเกษตรทำได้อย่างไร
SCIT, We drive your future
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search