รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
ขอแสดงความยินดี
คณวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สรุปผลการดำเนินการคณะกรรมการขับเคลื่อนภาษาอังกฤษ 2564

ตามที่ คณะกรรมการขับเคลื่อนภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2564 บัดนี้ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอ สรุปผลการดำเนินการคณะกรรมการขับเคลื่อนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

 

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search