ม.อ. ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวเป็นโปรตีนผงเสริมสุขภาพ
รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

แผนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาตามไฟล์แนบนะคะ

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

Search