รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
ม.อ. ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวเป็นโปรตีนผงเสริมสุขภาพ

โครงการปันน้ำใจเพื่อน้องหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

15 พฤษภาคม 63 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ร่วมนำอาหารและของใช้ต่างๆ ปันน้ำใจให้น้องๆ ณ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จ.สุราษฎร์ธานี และบ้านพักเด็กและครอบครัว สืบสานพระราชปณิธาน "ประโยชน์เพือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

 

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

Search