รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
ม.อ. ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวเป็นโปรตีนผงเสริมสุขภาพ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร Road Show ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
          ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการนำของคณาจารย์ทุกหลักสูตร/ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเดินทางไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้                เพื่อนำหลักสูตรไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้ทราบและเข้าใจในการเรียนหลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น

r1  r6  r7
 r3  r8  r9
 r5  r10  r11
 r4  r12  r2
 r13  r14  r15

 

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

Search