scit logoscit logo text 

 

ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ม.อ.สุราษฎร์ฯ จัดแข่งขัน PSU Masterchef 2019
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับรางวัล “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” ประจำปี 2562

โครงการ ค่าย ม.อ.สุราษฎร์ธานี สานฝัน สู่เมล็ดพันธุ์ใหม่

โครงการ ค่าย ม.อ.สุราษฎร์ธานี สานฝัน สู่เมล็ดพันธุ์ใหม่ (PSU Surat Seeded Camp) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562

 1185  382731  
 382740  382741  
 382743  BA2C3A8B 3DD7 482C 8467 DE827EFF33D3  

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

© 2019 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. All Rights Reserved.

Search