รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
ม.อ. ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวเป็นโปรตีนผงเสริมสุขภาพ

ม.อ.สุราษฎร์ฯ จัดแข่งขัน PSU Masterchef 2019

ม.อ.สุราษฎร์ฯ จัดแข่งขัน PSU Masterchef 2019
    วันที่ 20 กันยายน 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบัน AFTEC มหาวิทยาลัยยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น จัดแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งดัดแปร ครั้งที่ 2 (PSU Masterchef 2019 “Amorphous Rice Flour”) เพื่อค้าหาตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันต่อที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีรองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับพร้อมและเปิดการแข่งขัน ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ อากิฮิโระ นิชิโอกะ คณาจารย์ และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยยามากาตะประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
    อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ข้าวเป็นอาหารหลักไม่เพียงเฉพาะ
ของประเทศไทยแต่ยังเป็นอาหารหลักของประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย
    ปัจจุบันการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมอาหารกำลังเป็นที่แพร่หลาย และเป็นหนึ่งใน
กลยุทธ์สำหรับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจจะสามารถสร้างโอกาสให้กับอุตสาหกรรมอาหารได้มาก หากแต่ยังมีข้อจำกัด เนื่องด้วยข้าวมีโครงสร้าง และมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ยากต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การนำข้าวมาผ่านกระบวนการพิเศษเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง จะช่วยให้ได้แป้งข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษและสามารถนำไปประยุกต์ในอาหารได้หลากหลายประเภทซึ่งเป็นที่มาของการจัดการแข่งขันในวันนี้

 

PSU Masterchef 2019 1

PSU Masterchef 2019 2

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

Search