โครงการประกวด Pre-School Lab competition @ PSU Surat ครั้งที่ 1

scit2019 pr ...

โครงการประกวด Pre-School Lab competition @ PSU Surat ครั้งที่ 1
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

     

 

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

Search