รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ส่งมอบธงเจ้าภาพ การประชุมวิชาการ RUCA VII

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ส่งมอบธงเจ้าภาพ การประชุมวิชาการ RUCA VII แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เมื่อค่ำของวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบธงเจ้าภาพโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (ผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร.บดี คำสีเขียว) ตัวแทนคณะกรรมการจัดงาน ส่งมอบธงให้กับตัวแทนจากคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อเป็นเจ้าภาพในโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 7 (The 7 th Regional Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology : RUCA VII) ทั้งนี้มี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์)  ,หัวหน้าสาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝั่ง (ดร.สรายุทธ อ่อนสนิท) และคณาจารย์สถาบันภาคีเครือข่ายร่วมในพิธีด้วย ทั้งนี้ ในพิธีการส่งมอบธงดังกล่าว ยังมีการประกาศผลและมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์อีกด้วย

 ruca1  ruca2  ruca3  ruca4

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search