ม.อ. ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวเป็นโปรตีนผงเสริมสุขภาพ
รับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ และมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ผลงานดีเด่น

วันที่ 13 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ และมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ผลงานดีเด่น และบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

mix

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

Search