พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ และมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ผลงานดีเด่น

วันที่ 13 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ และมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ผลงานดีเด่น และบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

mix

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search