scit logoscit logo text 

 

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพล ฐิติธนากุล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพล ฐิติธนากุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

surapol

 

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

© 2019 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. All Rights Reserved.

Search