scit logoscit logo text 

 

การประชุมวิชาการสาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหกรรม สอบผ่านในวิชาเคมีวิเคราะห์ ในการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 14
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น

นักศึกษาเก็บโทรศัพท์มือถือ Iphone คืนเจ้าของ

นางสาวจิตติมา มะประสิทธิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร ได้เก็บโทรศัพท์มือถือ Iphone ของเพื่อนได้ในคาบเรียน คิดเป็นคิดสนุก

ขอแสดงความชื่นชมนะครับ

a2

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

Search