scit logoscit logo text 

 

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น
การประชุมวิชาการสาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหกรรม สอบผ่านในวิชาเคมีวิเคราะห์ ในการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 14

The TIMES-iCON2018

ข่าวประชาสัมพันธ์The TIMES-iCON2018 

การจัดการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีครั้งที่ 3 และวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ (times-icon2018) จะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 12-14 ธันวาคม 2018

ส่งเปเปอร์ภายใน 30 กันยายน 2018.
http://times-icon.org/2018/

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8880 โทรสาร 0-7735- 5453

LOCATION MAP

Search