เทคโนโลยียาง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียาง

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียาง
 
ดร.จุฑารัตน์ อินทปัน

ดร.จุฑารัตน์ อินทปัน

หัวหน้าสาขา
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / jintapun@yahoo   Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8936
วุฒิการศึกษา:Ph.D.Biotechnology-Microbiology    Montpellier SupAgro, France and ม. สงขลานครินทร์
 
 
รศ.ดร.เจริญ  นาคะสรรค์

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453  ต่อ -
วุฒิการศึกษา : Ph.d. รีโอโลยีและกระบวนการผลิตพอลีเมอร์   University of Rradford
 
 
 
alt

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา สุชาติ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453,  0-7735-5040 ext: 8874
วุฒิการศึกษา: Ph.D. (Chemical Engineering),    Universite de Montpellier II, France
 
 
suwalak

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ วิสุนทร

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext:
วุฒิการศึกษา : Ph.D.Chemical Enginerring    Universite de Montpellier II, France
 
 
อ.วรรณรัตน์ พันธุ์วิริยะรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ พันธุ์วิริยรัตน์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext: 8602
วุฒิการศึกษา: ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์    ม. สงขลานครินทร์
 
 
ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์

ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453, 0-7735-5040 ext: 8879
วุฒิการศึกษา : Ph.D.Chemistry & Physico-chemistry of polymer       Universite du Maine, France
 
 
ดร.สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์

ดร.สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5453
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. เทคโนโลยีพอลิเมอร์       ม. สงขลานครินทร์
 
 
 
อ.ศุภรัตน์ หนูมา

อาจารย์ ศุภรัตน์ หนูมา

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext:
วุฒิการศึกษา: วท.บ.พอลิเมอร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
 
อาจารย์ ณรงค์ เชื่องชยะพันธ์

อาจารย์ ณรงค์ เชื่องชยะพันธ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Phone: 0-7735-5040 ext:-
วุฒิการศึกษา: วท.ม.เทคโนโลยีพอลิเมอร์   
 
 

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search