หลักสูตรระบบสารสนเทศ

เครื่องมือสนับสนุนการเรียน

เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีให้บริการนักศึกษาในหลักสูตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้

 • แพทย์-วิศวะ ม.อ. ลงนามร่วมพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์
  แพทย์-วิศวะ ม.อ. ลงนามร่วมพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์
 • นักศึกษา ม.อ.รับรางวัล Packaging Award
  นักศึกษา ม.อ.รับรางวัล Packaging Award
 • นิทรรศการ “The 4th See 2 Sea Art Exhibition”
  นิทรรศการ “The 4th See 2 Sea Art Exhibition”
 • นิทรรศการ เรื่อง
  นิทรรศการ เรื่อง "จารึกเป็นภาพฝาก...จากพระทัย"
 • โครงการอบรม MIT-PSU UPGRADE
  โครงการอบรม MIT-PSU UPGRADE