คณบดี
Position:
ดร. ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์
Address:
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร 0-7727-8880 แฟ็กซ์ 0-7735- 5453
เมือง
สุราษฎร์ธานี
84100
ไทย
Phone:
077-278-801
Fax:
0-7735-5041
Mobile:
-
Send an Email
(optional)

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search