แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

Down Load แบบฟอร์มเกี่ยวกับโครงงานนักศึกษา

ลิงค์ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1thxCzVbzv_f52i1xFIe9UOlUFVcqhwhj

 

Down Load แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

ลิงค์  http://rech.surat.psu.ac.th/main/grad_form.php

 

Down Load แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานงบประมาณและพัสดุ

ลิงค์ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_haDEJnGOjev0F0CFAuZ1Qv_gMvBR5lx

 

Down Load แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเรียนการสอน

ลิงค์ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14Q61GCWTCux5kHvh_KIhTPtk6rQqAtQ2  

 

Down Load แบบฟอร์มทั่วไป

ลิงค์ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jfuZv6rtISaHao74ir_P_UFhOwWQdPxM

 

Down Load คู่มือทั่วไป

ลิงค์ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zGLsZ2aeJgbBLT47EyvdNCKIkAuzXKfv

 

Down Load แผนโครงการใช้งบพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ

ลิงค์ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JUkVoEoAgZeC9a0nMF8fSeNlbzG4zBvA

 

Down Load ตัวอย่างร่างหนังสือราชการ

ลิงค์ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iXuLG30W9UAW4GAHlAeEXWCDszglKHQ3

scit fac new logo

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-8889 อีเมล marinee.b@psu.ac.th

LOCATION MAP

Search